Sculptură și arhitectură

Ialoveni Biserica „Sf. Cuvioasa Paraschiva” 1897 N
Bardar Biserica „Sf. Nicolae” 1879 N
Bardar Monument în memoria consătenilor căzuţi în război 1914-1918   N
Hansca Biserica „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”  1911 N
Hansca Sculptură populară. La cimitir   L
Horăști Biserica „Sf. Nicolae"  1865 N
Malcoci Biserica „Sf. Arhangheli” Pictură murală 1913 N
Mileştii Mici Biserica „Sf. Nicolae” 1870 N
Mileştii Mici Complex subteran  pentru păstrarea vinului   N
Mileştii Mici Moară de vânt Înc. sec.XX N
Nimorăni Biserica „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil” 1916 N
Pojăreni Biserica „Sf. Nicolae” 1879 N
Puhoi Biserica „Sf. Nicolae” 1833 N
Ruseștii- Noi Biserica „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil” 1890 N
Sociteni Biserica „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil” 1870 N
Suruceni Complex edilitar al mănăstirii „Sf. Gheorghe” 1785-înc. sec XX N
Țîpala Biserica „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil”  1922 N
Ulmu Biserica „Intrarea Maicii Domnului în templu” 1881 N
Văsieni Biserica „Sf. Arhanghel Mihail şi Gavriil” 1913 N
Văsieni Casă şi groapă de vin Înc. sec. XX L
Zîmbreni Biserica „Înălţarea Domnului” 1829 N
       

 

Comments are closed.