Școala de muzică Costești

Şcoala de muzică din s. Costeşti ”Filip Todirașcu” a fost fondată în anul 1977 la iniţiativa unor oameni de cultură a satului : d-l A.Carp pe atunci fiind director a şcolii nr. 2 din localitate, şi mulţi parinţi a copiilor ce urmau sa înveţe în această instituţie de învăţământ artistic. Fondatorul şi primul director a şcolii a fost Eugeniu Popov. Peste doi ani de activitate în incinta cladirii şcolii generale nr.2, şcoala de muzică a fost transferată într-o cladire de valoare istorică. Aceasta cladire a fost construită în anul 1934 cu menirea de local nou pentru primărie.

În anul 2008, la insistenţa de mulţi ani a direcţiei şcolii, cu susţinerea consiliului raional şi local s-a efectuat reparaţia capitală a edificiului actual a şcolii de muzică. Din anul 1987 şi până în prezent în funcţie de director a şcolii se află domnul Gheorghe MATEI. Pe parcursul anilor de activitate în această şcoală au făcut studii 259 elevi, din aceşti absolvenţi 51 au absolvit instituţii de învăţământ artistic sau în prezent fac studii şa instituţiile de profil din ţară şi de peste hotare.

Toţi profesorii şcolii de muzică, inclusiv şi profesorii de educaţie muzicală din licee şi gimnaziu, educatorii muzicali ai gradiniţelor de copii din localitate sunt absolvenţi a şcolii de muzică din satul natal. Sunt bine cunoscuţi aşa absolvenţi a şcolii :

  1. Borta Tudor, acordeon, corepetitor a Ansamblului academic de dans „Joc”
  2. Borta Grigore, ţambal, orchestra de muzică populară „Veselia”
  3. Surorile Ludmila şi Elena Bivol care îşi desfăşoară activitatea profesionistă în SUA
  4. Borta Petru, nai, artist liber care cântă în orchestrele de muzică populară din ţară
  5. Surdu Tatiana, interpreta de muzică uşoară
  6. Sava Elena, interpreta de muzică uşoară.

În activitatea acestei şcoli au contribuit profesorii :Matei Gheorghe, Forosteanâi Petru, Vârlan Ludmila, Matei Iulia, Bivol Victoria, Negru Liuba ş.a