Formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul colectării/raportării datelor statistice

       2017 este declarat Anul statisticii de Bibliotecă. În data de 13 iunie la Biblioteca publică Ruseştii Noi s-a organizat întrunirea zonală cu genericul “Formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul colectării/raportării datelor statistice ”.

La instruiri au participat  opt şefi de biblioteci publice din localităţile : Pojoreni, Bardar, Văsieni, Ulmu, Horodca, Ruseştii Noi. Mulţumim administraţiei publice d-lui  primar Pavel Codreanu, secretar  Natalia Lavriniuc, doamnelor Vera Rusu, Natalia Tonu  pentru susţinere şi buna organizare.

Sofia Muşat,specialist principal Secţia Culturii