Educație artistică

Dezvoltarea capacităţilor şi aptitudinilor  copiilor în domeniul artelor şi familiarizarea lor cu diferite genuri sunt asigurate de cele două instituţii de învăţământ artistic din raionul Ialoveni: Şcoala de Arte din oraşul Ialoveni şi Şcoala de muzică „Filip Toderaşcu” din satul Costeşti. În cadrul acestor instituţii  studiază artele 237 elevi ce sunt instruiţi de 29 profesori la compartimentele muzică, instrumente muzicale, coregrafie, arte plastice,  teatru. Ambele activează în baza Legii Învăţământului şi asigură continuitatea procesului de instruire a muzicienilor, artiştilor plastici şi coregrafilor.