Comemorarea Domitorului Ștefan cel Mare și sfînt

      În scopul cultivării spiritului patriotic, la 14 iulie 2017, scuarul Consiliului Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Festivitatea de Comemorare a Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt. Acest eveniment înălţător, de o puternică trăire istorică şi semnificaţie religiosă, a început cu oficierea serviciului divin de către un sobor de preoţi, în frunte cu Preacucernicul Protoiereu Mitrofor Anatolie STEFANOV, Protopopul Raionului Ialoveni, întru cinstirea Apărătorului Credinţei Ortodoxe – Ştefan cel Mare şi Sfînt.

​Deschiderea oficială a sărbătorii a fost marcată prin intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova de către Orchestra Raională de Fanfară Ialoveni, director artistic, domnul Grigore VÎRLAN. Cu un mesaj de o puternică simţire şi trăire sufletească ne-a onorat domnul Victor Bînzari, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni, care a evocat figura strălucită a domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt în istorie, în conştiinţa neamului nostru, ca un mare conducător de stat, bun strateg, cu abilităţi diplomatice, protector al culturii şi apărător al credinţei strămoşeşti. În cadrul festivităţii, a urmat, în semn de recunoştinţă, depunerea coroanelor de flori la bustul domnitorului Alexandru cel Bun, Domn al Moldovei, Întemeietorul Dinastiei Muşatinilor, bunicul lui Ştefam cel Mare şi Sfînt.

Acţiunea a culminat cu un program artistic, prin care s-a evocat personalitatea Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt şi faptele sale măreţe de vitejie, în costume naţionale, cu un colaj de melodii de suflet, neam şi ţară, Ansamblul etnofolcloric ,,Ialoveneanca”, Ialoveni, director artistic, domnul Grigore VÎRLAN; Ansamblul etnofolcloric ,,Răzeșii”, Răzeni, director artistic, domna Nadejda Petcu; Ansamblul etnofolcloric „Getodacii” Conducător artistic Domnul Mihai Voloh; Ansamblul etnofolcloric ,,Haiducii”, Costeşti, director artistic domnul Gheorghe Matei.

Drepcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare să ne întărească în credinţă şi să ne ajute în realizarea idealurilor naţionale !   

 

Drepcredinciosul Voievod Ştefan cel Mare să ne întărească în credinţă şi să ne ajute în realizarea idealurilor naţionale !