Colective și formații artistice

 

Colectivele folcorice ale raionului Ialoveni înnobilează imaginea raionului, dăinuind pe apa Botnei, dinamizează şi

oferă farmec tabloului pitoresc al întregului raion. Aceste colective sunt o carte de vizită, o biografie arhivată a

tradiţiilor şi obiceiurilor din raionul Ialoveni.

Sunt o carte dechisă tuturor îndrăgostiţilor de folclor, căci ele conservează valorile, păstrează trecutul şi prezentul,

cultivă dragostea de patrie şi neam. Asemeni sunt şi conducători artistici ai acestor formaţii care colectează şi valorifică

materialele folclorice, datinile şi tradiţiile populare. În raionul Ialoveni activează 27 de colective artistice cu titlul onorific „model”.

Orchestra raională de muzică populară „Porumbița” Formația folclorică „Dorul Buciumului” s. Pojăreni
Orchestra raională de Fanfară Formația folclorică „Mărgăritarele”s. Puhoi
Ansamblul de dansuri populare „Porumbița” or. Ialoveni Formația folclorică „Răzeșii” s. Răzeni
Studioul artistic „Enigma” or. Ialoveni Studioul artistic „Mlădița” s. Răzeni
Formația folclorică „Ialoveneanca” or. Ialoveni Ansamblul de fluierari „Floare de cireș” s. Ruseștii Noi
Teatrul dramatic „Incognito” or. Ialoveni Formația folclorică „Albinuța” s. Sociteni
Formația folclorică „Țărăncuța” s. Bardar Formația folclorică „Cimbrișor” s. Suruceni
Formația folclorică „Botnenii” s. Bardar Formația folclorică „Oleandra” s. Țâpala
Formația folclorică „Floare de salcâm” s. Cigârleni Formația folclorică „Zestrea” s. Văratic
Formația folclorică „Haiducii” s. Costești Formația folclorică „Opincuța” s. Zâmbreni
Ansamblul vocal „Anastasyos” s. Costești Formația folclorică „Florile Dalbe” s. Zâmbreni
Formația folclorică „Izvoraș” s. Horești Formația folclorică „Urmașii Dacilor” s. Zâmbreni
Formația folclorică „Geto-Dacii” s. Horești Teatrul dramatic „Fagur” s. Zâmbreni
Formația folclorică „Viișoara” s. Mileștii Mici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.