Biblioteci

„O mică bibliotecă ce creşte în fiecare an este o parte  onorabilă din istoria  unui om”.
Henry Ward Beecher

Bibliotecile reprezintă, în lumea contemporană, instituţii cu funcţii şi roluri de o reală deschidere informaţională, educaţională şi culturală. Reţeaua bibliotecilor publice din raionul Ialoveni include 34 de instituţii, inclusiv: 27 biblioteci mixte (adulţi şi copii); 4 biblioteci pentru adulţi; 4 biblioteci pentru copii.

Apariţia unei cărţi întotdeauna a fost un prilej de bucurie şi de mulţumire sufletească pentru rolul gândurilor, al căutărilor şi al frământărilor, al investigaţiilor şi al reflectărilor care îşi găsesc împlinire şi sunt oferite cu generozitate cititorilor.  Consiliul Raional, Secţia Cultură în colaborare cu Editurile „Ştiinţa”, „Pontos”, „ARC”  realizează proiectul de susţinere a scriitorilor, poeţilor din raion editîndule operele. Astfel au fost editate 12 cărţi: Grigore Botezatu. Datini şi creaţii populare; Dumitru Blajinu. Rapsodul Filip Todiraşcu; Sofia Muşat. Petre Ştefănucă – biobibliografie; Cucu, Natalia. Tăcerea stăpână; Grosu, Lidia. Pe aripa infinitului;  Petrea, George. Povestea unei flori: Legende şi povestiri; Petrea, George. Visul peştişorului : Legende şi povestiri ; Petrea, George.Hai să creştem împreună; Petrea, George. Aricică gospodar : poezii pentru copii; Prodan Ilie. Cu cartea-n inimă.

Tot în cadrul acestui proiect s-a preconizat editarea a 33 de monografii a localităţilor din raion. Pînă în prezent au apărut 8 monografii a localităţilor : Ialovei, Bardar, Horeşti, Malcoci, Răzeni, Suruceni, Ulmu, Costeşti. Considerăm că e necesar a le oferi contemporanilor noştri o imagine mai mult sau mai puţin desfăşurată a evenimentelor de mult trecute prin editarea în continuare a monografiilor localităţilor.

 

Alexandrovca Homuteanovca Misovca Sociteni
Bardar – A. David Horești Molești Suruceni
Bardar – Filiala copii Horești – Filiala copii Nimoreni Țîpala
Cărbuna Horodca Piatra Albă Ulmu
Cigîrleni Ialoveni – S. Vangheli Pojoreni Văratic
Costești Ialoveni – P. Ștefănucă Puhoi Văsieni
Dănceni – A. Vartic Ialoveni – N. Titulescu Puhoi – Filiala copii Zîmbreni
Gangura Malcoci Răzeni  
Hansca Mileștii Mici Ruseștii Noi