Despre SCI

Secția Cultură Ialoveni

Raionul Ialoveni dispune de un bogat potenţial cultural. Politica culturală a statului este implementată de către Secţia Cultură Ialoveni – serviciu de stat descentralizat, care se supune metodologic Ministerului Culturii al Republicii Moldova iar administrativ – Consiliului Raional Ialoveni.
În cadrul secţiei cultură activează:

– Casa Raională de cultură, care are funcţia de centru metodologic raional;
– Muzeul de istorie şi etnografie “A.Candu”;
– Instituţii concertistice – Orchestra raională de muzică populară “Porumbiţa” şi Formaţia de muzică modernă “Ritm”.

De asemenea, în localităţile raionului mai activează:

– 23 case şi cămine culturale;
– 34 biblioteci publice;
– 5 muzee şi 2 instituţii de învăţământ artistic.

Toate fiind în subordinea consiliilor locale. Metodologic, toate instituţiile de cultură sunt în subordinea Secţiei Cultură Ialoveni. Numărul total de angajaţi constituie 148 persoane.